Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Ziekte en vakantie

Indien een werknemer tijdens ziekte op vakantie wil, is het raadzaam dit alleen toe te staan met toestemming van de leidinggevende. Vraag bij twijfel de bedrijfsarts of de vakantie het herstelproces niet nadelig zal beïnvloeden. 
 
Per 1 januari 2012 is een nieuwe vakantiewetgeving ingegaan. Deze bepaalt dat ook medewerkers die ziek zijn vakantie moeten opnemen. De keerzijde is dat zij, anders dan voorheen, over de volledige ziekteperiode vakantiedagen opbouwen. Regel blijft dat de vakantieperiode het herstelproces niet nadelig mag beïnvloeden. 
 
Wanneer een medewerker ziek wordt als hij in het buitenland verblijft, is de kans groot dat het verzuim langer gaat duren dan strikt noodzakelijk. Het is daarom van belang dat de werknemer direct op de eerste ziektedag persoonlijk contact met u opneemt. De medewerker dient een medische verklaring van een lokale arts toe te sturen/faxen.
 
Zodra reizen enigszins mogelijk is, keert de medewerker terug naar Nederland. Wanneer er sprake is van een langdurige ziekte, of indien men na ziekte nog minimaal 2 weken in het buitenland zal verblijven stuurt/faxt de medewerker de medische verklaring direct aan de bedrijfsarts ter beoordeling. Het is van belang dat u wekelijks (telefonisch) contact onderhoudt (vastleggen in verzuimdossier). Plan de medewerker in voor het spreekuur van de bedrijfsarts zodra u weet dat deze weer terug is, zodat de bedrijfsarts de medische verklaring kan beoordelen.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!