Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Werken met personeel en vrijwilligers in de MFL

Uw organisatie groeit en daarmee de arbeidsbehoefte ook; u wil met personeel gaan werken. Of u wordt benaderd door vrijwilligers die op uw bedrijf mee willen draaien. De verbintenis die een multifunctionele ondernemer zoekt met de consument heeft vaak tot gevolg dat u als ondernemer te maken krijgt met een breed en vooral nieuw pallet aan erfbetreders; omgang met clienten, klanten, vrijwilligers of personeel.
Voor de multifunctionele sector zijn een aantal specifieke zaken te herkennen die in dit hoofdstuk extra worden toegelicht.
 
Deze link verwijst naar een 10-stappenplan voor het werken met personeel in de multifunctionele sector. Ook is er een dergelijk stappenplan samengesteld over de informatie uit deze kennisbank.

Personeelsmanagement gaat in op hoe optimale prestaties uit uw medewerkers te halen. De verbreding maakt dat u wellicht een andere cao moet gaan toepassen. Werken met vrijwilligers is een bijzondere vorm van werkgeverschap, u heeft wel een begeleidende en sturende rol, terwijl hier geen betaling tegenover staat. Kennis en kunde door scholing bij uw medewerkers zorgt dat u als bedrijf kunt groeien. Vooral in een multifunctioneel bedrijf brengt een vakantieperiode drukte met zich mee. Dit systeem voor afwezigheidsregistratie ondersteunt hierbij.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!