Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Cao Open Teelten en regeling seizoenarbeid

De cao Open Teelten kent een specifieke regeling voor arbeidskrachten die maximaal 6 maanden per jaar in dienst zijn. Wanneer dit gaat om relatief eenvoudige oogst gerelateerde werkzaamheden, mag u deze in dienst nemen op basis van de regeling voor de seizoenarbeider. Deze regeling seizoenarbeid heeft verschillende voordelen, namelijk: 

  • Toepassing wettelijk minimum loon (volgens jeugdloonpercentages uit de cao)
  • U mag een werkweek van gemiddeld 48 uur overeenkomen
  • Er gelden gunstigere toeslagen bij overwerk

Om tot een gemiddelde werkweek van 48 uur te komen mag u binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet plussen en minnen met uren. Let op! De Arbeidsinspectie controleert op naleving van de Arbeidstijdenwet, dus het is erg belangijk dat u zich hieraan houdt. Dit zijn de grenzen van de Arbeidstijdenwet:

  • Per week maximaal 60 uur
  • Per 4 weken gemiddeld 55 uur (220 uur)
  • Per 16 weken gemiddeld 48 uur (768 uur)

Toeslagen
Voor de toekenning van een toeslag is het aantal uren dat in die week is gewerkt bepalend en niet de dagen waarop deze uren zijn gemaakt. In geval van overwerk zijn de volgende toeslagen aan de orde:

  • Eerste 48 uur per week 0% toeslag
  • Volgende 7 uur (49 t/m 55 uur) 25% toeslag
  • Volgende 5 uur (56 t/m 60 uur) 100% toeslag

Tot  slot
Binnen deze periode van 6 maanden kunnen meerdere arbeidsovereenkomsten voor seizoenarbeid worden aangegaan. Kijk voor de exacte regels en voorwaarden in artikel 11 van de cao Open Teelten. 

Heb je een vraag?: 

401

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!