Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Stappenplan verzuim

Wat moet u doen indien een medewerker ziek wordt? Aan welke wettelijke taken en verplichtingen moet u zich houden en wat wordt van de medewerker verwacht? Stigas heeft op basis van de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter een stappenplan opgesteld. Bent u verzekerd bij SAZAS, dan vindt u hier een overzicht van de stappen die u dient te zetten.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!