Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Verslaglegging

Voor het goed functioneren van het werkoverleg is goede verslaglegging belangrijk. De notulist maakt van het overleg een verslaglegging ofwel notulen. Er zijn drie mogelijkheden:
 
Een actiepuntenlijst
In een actiepuntenlijst worden alleen de actiepunten opgenomen die tijdens het werkoverleg zijn genoemd. In de lijst staat wat de actie is, door wie de actie wordt uitgevoerd en voor welke datum.
 
Een besluitenlijst
Alleen de besluiten die worden genomen worden genoemd. Omdat aan een besluit ook vaak een actie is gekoppeld, is de actielijst in de besluitenlijst verwerkt.

Een verslag
De opmaak van het verslag ziet er hetzelfde uit als de besluitenlijst, met dit verschil dat van de verschillende agendapunten verslag wordt gedaan en indien van toepassing de verschillende standpunten worden vermeld. De actiepunten kunnen worden samengevat door ze op een rijtje te zetten in een actiepuntenlijst. Deze lijst wordt dan als bijlage meegezonden met de rest van het verslag.
De notulen moeten zo snel mogelijk na het overleg worden verspreid omdat:

  • Het werkoverleg dan nog vers in het geheugen ligt;
  • Eventuele afwezigen snel op de hoogte moeten worden gebracht van het overleg;
  • Deelnemers die actie moeten ondernemen snel geïnformeerd moeten worden en tijdens het overleg niet/weinig hoeven te schrijven.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!