Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Verschillende soorten arbeidsrelaties

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw (al dan niet tijdelijke) arbeidsbehoefte in te vullen. Welke mogelijkheid voor uw bedrijf het meest geschikt is, is afhankelijk van een aantal factoren. Voorbeelden hiervan zijn de grootte van uw seizoenspieken, de aard van de functie, de eventuele beschikbaarheid van personeel in uw netwerk, uw visie op zelf in dienst nemen van medewerkers of uitbesteden, etc.
Belangrijk is dat u een optie kiest die het best bij uw bedrijf past. De eerste stap in uw keuze is te bepalen of de arbeidsbehoefte van structurele of tijdelijke aard is. Heeft u meer structureel behoefte aan extra arbeidskracht, dan kunt u ervoor kiezen de medewerker zelf in dienst te nemen. Is de arbeidsbehoefte tijdelijk of fluctueert deze in verschillende perioden, dan kunt u er voor kiezen om flexibele arbeid in te huren, bijvoorbeeld een uitzendkracht of een zzp’er.
 
Een bijzondere doelgroep vormt het werken met 65+'ers, waar tegenwoordig steeds meer gebruik van wordt gemaakt.
 
Aan elke optie voor het inschakelen van personeel kleven voor- en nadelen. Welke optie voor u geschikt is, hangt af van uw bedrijfssituatie en arbeidsbehoefte. De verschillende manieren van personeel inschakelen en bijbehorende  voor- en nadelen vindt u in onderstaande tabel. Onder iedere titel is een link opgenomen.

Vorm Definitie Voordelen Nadelen
Tijdelijk contract Zelf in dienst nemen, met einddatum. Eindigt van rechtswege. Continuiteit in bedrijf, zekerheid van kennis en kunde. Beperkt financieel risico in het geval van minder werk of arbeidsongeschiktheid. Maximum in doorlooptijd, na verloop van tijd gaat bepaalde tijd over in onbepaalde tijd.
Vast contract Zelf in dienst nemen, voor onbepaalde tijd. Continuteit in bedrijf; kennis en kunde blijft behouden. Financieel risico in geval van (tijdelijk) minder werk of arbeidsongeschiktheid.
Oproepkracht Verzamelnaam. Zelf in dienst nemen, alleen inzetten wanneer nodig. Minder dan 20 uur per week. Flexibele arbeid, werving, selectie en planning in eigen hand. Geen risico bij (tijdelijk) minder werk. Flexibiliteit werkt twee kanten op, werknemer is niet verplicht gehoor te geven aan de oproep. Bij rechtsvermoeden kans op arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht.
Uitzendkracht Niet zelf in dienst nemen, in dienst via uitzendbureau. Alleen inzetten wanneer nodig. Flexibele arbeid. Kwantitatieve flexibiliteit, geen financiele risico's in het geval van ziekte of (tijdelijk) minder werk. Vooral geschikt voor werk met hoog productiematig karakter. Hogere kosten, naast loon en premies wordt ook een commissie (o.a. wervingskosten, begeleiding, scholing, risico) betaald aan uitzendbureau. Geen behoud kennis/kunde in het bedrijf. Zorgplicht blijft bestaan.
Payrolling Zelf werven, juridisch werkgeverschap bij extern bureau. Werving en selectie in eigen hand. Administratieve afhandeling wordt uitbesteed. Geen financiele risico's. Hogere kosten, naast loon en premies wordt ook een commissie betaald aan de payroll-organisatie.
ZZP Niet zelf aannemen of aansturen. Persoon wordt ingehuurd om een bepaalde klus te doen. Flexibele invulling van een dienst of product door een gespecialiseerd persoon. Oppassen voor rechtsvermoeden fictieve arbeidsovereenkomst.
Stagiair Gericht op het opdoen van ervaring als onderdeel van een opleiding. Afhankelijk van het niveau van de stagiair kan een stagiair tegen relatief lage kosten onderzoeken uitvoeren of ondersteunende werkzaamheden verrichten. De benodigde begeleiding en verplichte begeleidingsmomenten kunnen omvangrijk zijn of buiten proportie van de opdracht.
BBL leerling Gericht op het opdoen van ervaring als onderdeel van een opleiding doormiddel van werkend leren. Manier om gemotiveerde werknemers te binden aan bedrijf. Mogelijkheid subsidieregeling praktijkleren als tegemoetkoming voor kosten begeleiding. De benodigde praktijkbegeleiding, erkenning als leerbedrijf verplicht.
Vrijwilliger Op vrijwillige basis inzetten van personen, vaak tegen een kleine (onkosten)vergoeding. Veelal charitieve insteek. Hoge betrokkenheid onder vrijwilligers. Oppassen voor rechtsvermoeden fictieve arbeidsovereenkomst. Kans op problemen bij aansturing voortkomend uit ontbreken gezagsverhouding. Kans op schijnconstructies met risico op boetes.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier