Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Opzegverboden

In bepaalde gevallen mag u een contract niet opzeggen. Als u een werknemer wilt ontslaan, dan moet u zich aan de wettelijke regels houden. Voor een aantal gevallen geldt er een opzegverbod. U mag een arbeidscontract niet opzeggen:

 • in strijd met de gelijke behandeling;
 • als de werknemer een beroep heeft gedaan op het discriminatieverbod;
 • bij zwangerschap en bevalling;
 • tijdens militaire dienst (denk aan buitenlandse werknemers);
 • in de eerste 2 jaar dat een werknemer ziek is;
 • bij iemand die medezeggenschapstaken verricht;
 • in geval van politiek verlof;
 • wegens verlof of verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur;
 • bij de overdracht van de onderneming;
 • wegens de weigering om op zondag te werken.

Er zijn bepaalde omstandigheden waaronder u geen rekening hoeft te houden met bovenstaande opzegverboden. De verboden gelden niet:

 • bij ontslag op staande voet om dringende redenen;
 • tijdens de proeftijd;
 • bij beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • als een contract voor bepaalde tijd afloopt;
 • bij het einde van de werkzaamheden van uw bedrijf.

Een werknemer die meent dat het ontslag in strijd is met een opzegverbod, moet binnen 2 maanden schriftelijk bezwaar maken bij de werkgever. De werknemer doet dan een beroep op de vernietigbaarheid van het ontslag. Als de werkgever hieraan geen gehoor geeft, dan kan de werknemer (binnen 6 maanden) naar de rechter.
 
Meer informatie over opzegverboden vind u op de website van UWV en de Rijksoverheid.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!