Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Ondernemingsvormen

De rechtsvorm van uw bedrijf is de juridische jas van uw onderneming. Als ondernemer gaat het erom dat die jas goed zit en functioneert. Het is dus zaak dat u nadenkt over de vraag of de rechtsvorm waarin u uw onderneming drijft wel de meest ideale is. Het kan immers goed zo zijn dat de keuze die ooit in het verleden is gemaakt bij of door de notaris nu, door veranderende omstandigheden, niet meer de juiste is. Hierdoor loopt u wellicht juridische risico’s, u betaalt meer belasting dan nodig is of u laat kansen liggen als het gaat om het aantrekken van kapitaal, enzovoort. Een aantal ontwikkelingen in de agrarische sector spelen een belangrijke rol bij de keuze, of evaluatie, van de rechtsvorm van uw onderneming. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn: schaalvergroting, multifunctionele landbouw, samenwerking en bedrijfsopvolging.
 
In dit document vindt u meer gedetailleerde informatie over rechtsvormen in de agrarische sector, met een overzicht van de meest voorkomende rechtsvormen in de agrarische sector. Tevens wordt er ingegaan op actuele juridische ontwikkelingen op het terrein van rechtsvormen.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!